Henry Tóth a SĽUK

Henry Tóth a SĽUK

Premiéra: 7.3.2012

Jedinečný hudobný projekt známeho gitaristu Henryho Tótha a členov ľudovej hudby SĽUK–u je komponovaným hudobným pásmom. Vychádza z autorských nápadov Henryho Tótha, ktorý doňho pretavil svoje životné skúsenosti, postoje a vzťah k ľudovej piesni ako interpret na javisku a autor celého projektu. Fúziou viacerých hudobných štýlov a prvkov vznikla hudba, ktorú nemožno žánrovo zaradiť. Slovanský temperament a obrovská emotívnosť v spojení s ľudovými motívmi v divákovi otvárajú galériu pocitov a tém, ktoré sa dajú sprostredkovať jedine hudbou.

Členovia ľudovej hudby SĽUK–u a ženskej speváckej skupiny svojím účinkovaním v programoch SĽUK–u už veľakrát dokázali virtuozitu interpretácie ľudovej hudby, v novších projektoch aj ich otvorenosť voči iným žánrom. V projekte Henry Tóth a SĽUK ich môžete vidieť opäť v inej polohe a presvedčiť sa o ich hudobnej všestrannosti.

Ďalší rozmer hudobnému koncertu dodáva jeho vizuálna stránka. Použitím VJingu – projekcie reagujúcej na hudbu a dianie na javisku, je hudobný projekt na Slovensku absolútnym unikátom. Režisérom projektu je Jozef Dolinský ml., hudobnú úpravu skladieb napísali Stanislav Palúch, Andrej Turok a Henry Tóth.

„Najskôr museli sľukári zvládnuť moje témy, osvojiť si spôsob môjho frázovania, melodickej a harmonickej stavby a až potom prichádzalo na rad čarovanie so zvukmi charakteristickými pre slovenskú ľudovú hudbu… Takže nešlo o proces, kde sa zobral ľudový motív a prispôsobil sa do iného štýlu – napr. rock, blues, klasika, ale išlo sa na to úplne opačne.“
H. Tóth

Námet: Mgr. Gabriela Tóth - Kubincová
Hudobná dramaturgia: Henry Tóth
Hudba: Henry Tóth, Rastislav Novotný
Hudobná úprava: Henry Tóth, Stanislav Palúch, Andrej Turok
Réžia a svetelný dizajn, scéna, kostýmová spolupráca: Jozef Dolinský ml.
Producent: Rastislav Novotný, Mgr. Gabriela Tóth - Kubincová

Účinkujú

Gitary: Henry Tóth
Basová gitara: Anton Jaro
Klávesové nástroje: Daniel Špiner
Bicie nástroje: Michal Fedor
1. husle: Zuzana Pokorná
2. husle, fujara, koncovka, drumbľa: Jozef Lednický
3. husle: Peter Rogel
Violová kontra: Peter Mikulec, Matej Šajgalík
Kontrabas: Pavol Vician
Cimbal: Andrej Jarolín
Flauta, pikola, píšťalka: Zuzana Bujnová
Spev: Mária Straková, Zuzana Broszová, Ivana Bohdalová, Adriana Jarolínová, Kristína Mikitová, Silvia Vitteková, Mária Nagyová

Foto: Matúš Lago

Dĺžka programu: 90 minút

Špecifikácia programu: hudobný koncert vhodný pre väčšie javiská