Obrázky zo Slovenska

Obrázky zo Slovenska

Premiéra: 14.12.2007

Tanečno-filmové predstavenie Obrázky zo Slovenska je multimediálne scénické predstavenie s dôrazom na „živý" javiskový tanečný prejav, ktorý je predvádzaný v interaktívnom priestore digitálnej videoprojekcie. Divák sa tak môže ocitnúť v audiovizuálnej scénickej ilúzii v podobe, ako ju poznáme v predstaveniach Laterny magiky, s tým rozdielom, že ako filmové médium je tu využívaný digitálny záznam, animácia i samotná projekcia filmov.

Príbeh je založený na relatívne samostatných scénických obrazoch, ktorými sa tvorcovia pokúsili sprostredkovať základné ľudské hodnoty, pocity a emócie. Divák sa prostredníctvom nich môže identifikovať vo svojom osobnom vzťahu k Slovensku, či už svoju pozornosť zameria na vzťah ku krajine, prírode, alebo tradíciám, k piesni, umeniu, histórii, ale aj k existenciálnemu okruhu motívov, ktorý súvisí so základnými etapami ľudského bytia na zemi.

Rôznorodosť jednotlivých obrazov si vyžiadala aj rôznorodé prístupy v umeleckom spracovaní hudby, tanca a filmu. Autentické citácie tancov, ľudovej hudby, alebo kroja tak v tomto predstavení nachádzame rovnoprávne popri ich štylizovaných tvaroch, resp. autorských umeleckých kreáciách, reálne zábery krajiny zasa vedľa komponovaných žánrových obrázkov.

Námet, scenár, réžia: Juraj Hamar
Hudba: Stano Palúch
Choreografia: Ján Blaho, Stano Marišler
Film: Tono Szomolányi
Kostýmy: Hana Cigánová
Scéna: Marek Hollý
Grafický dizajn: Ďuro Balogh 

Účinkujú: tanečný súbor, spevácka skupina SĽUK-u

Foto: Ctibor Bachratý

Dĺžka programu: 75 minút

Špecifikácia programu: tanečno-filmové predstavenie vhodné pre väčšie javiská

Videogaléria

Obrázky zo Slovenska