Sen

Sen

Premiéra: 5.12.2003

Pozadie tvorí jednoduchý príbeh dvojice mladých ľudí. Tí sa prostredníctvom čarovného klobúka prenesú do minulosti, kde sa zoznamujú so staršími podobami tanca a hudby. Na základe poznania si vytvárajú vzťah ku kultúre svojich predkov a po návrate do reálneho života sa stávajú jej šíriteľmi a propagátormi.

V programe dominujú tance a hudba z oblastí Slovenska - Šariša, Zemplína, Spiša, Gemera, Podpoľania, Oravy, Myjavy, a folklórny materiál Rusínov, Maďarov a Rómov. Jednotlivé tanečné a hudobné čísla rešpektujú ich historický základ, regionálne a tematické podoby.Živá sprievodná hudba je postavená na umelecko-obsahovej i estetickej hodnote a unikátnej štýlovej a regionálnej rôznorodosti hudobného folklóru. Výtvarný prejav rešpektuje základné ciele a technicky nenáročná scéna je predpokladom pre uvádzanie programu na všetkých štandardných javiskách.

Choreografia: Ervin Varga, Ján Blaho, Pavol Pitoňák
Hudba: Štefan Molota
Kostýmy: výber z depozitu SĽUK-u v spolupráci s Martou Kováčikovou
Réžia: Marek Ťapák

Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba a spevácka skupina

Foto: Peter Brenkus

Dĺžka programu: 90 minút

Najbližšie predstavenia: momentálne hráme v prípade záujmu objednávateľa

Špecifikácia programu: hudobno - tanečný program vhodný pre väčšie i menšie javiská