Tancovali naši vašim

Tancovali naši vašim

Premiéra: 10.12.2006

Príbeh diela tvorí svadobná zábava, ktorá sa odohráva v prostredí mestskej kaviarne na prelome 30. a 40-tych rokov 20. storočia. Ženích, ktorý má korene v slovenskom vidieckom prostredí si berie slečnu z mesta. Na svadbu prichádza rodina ženícha z vidieka, z rôznych kútov Slovenska,  a rodina nevesty, ktorá sa skladá z mešťanov. Len veľmi pomaly si k sebe nachádzajú skupinky mestských a dedinských hostí cestu. V ich zábave a tancoch sa striedajú mestské a dedinské prvky, prevláda však tanec dedinčanov. V závere sa už vytvára jednotná svadobná spoločnosť, v ktorej sa mestský a dedinský prejav prelína a miestami splýva v spoločnej priateľskej zábave.

Program nemapuje priebeh slovenskej svadby, ale orientuje sa na vybrané časti, v ktorých prevláda zábavný a lyrický charakter. Regionálna znakovosť v tanečnom prejave sa prejavuje v niekoľkých častiach, väčšinou sa však pohybový prejav prispôsobuje prostrediu a situáciám a mestský i dedinský tanec sa prelínajú. Plejbeková hudba využíva hudobný materiál z ľudového dedinského prostredia, ale využíva aj prvky scénickej sprievodnej hudby. Výtvarný prejav je ladený do podoby „starej fotografie“, pričom využíva charakteristickú regionálnu znakovosť skôr v náznakoch a v symbolike ako v prísnom dodržaní pôvodných predlôh.

Námet: Vladimír Kyseľ
Scenár: Jakub Nvota
Choreografia: Stanislav Marišler, Vladimír Michalko, Fero Morong, Ervín Varga
Hudba: Andrej Kalinka, Štefan Molota
Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Réžia: Jozef Krasula

Účinkuje: tanečný súbor SĽUK-u

Foto: Peter Brenkus

Dĺžka predstavenia: 70 minút

Špecifikácia programu: komorné tanečné divadlo vhodné pre menšie javiská