Vinšujeme vám...

Vinšujeme vám...

Premiéra: 20.12.2010

Koncert plný kolied a vianočných piesní približuje divákom neopakovateľnú atmosféru tradičných Vianoc a predstavuje bohatú piesňovú a hudobnú tvorbu vianočného obdobia Slovákov a národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Špecifikom tohto programu je výber vianočného repertoáru a rôznosť prístupov pri jeho spracovaní oslovenými hudobnými skladateľmi. V jedinečných kompozíciách a v interpretácii vynikajúcich umelcov SĽUKu v ňom zaznejú piesne Slovákov, Chorvátov, Maďarov, Nemcov, Rusínov a Goralov. Hudobným spestrením je aj použitie ľudových nástrojov typických pre vianočné obdobie a hudbu vybraných etnických skupín – píšťaliek, zvoncov, rolničiek a trombít.

Námet: Peter Niňaj

Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová

Hudobné spracovanie: Martin Čorej, Peter Jantoščiak, Stanislav Palúch, Samo Smetana, Jaroslav Stáňavský, Leonard Vajdulák, Peter Zagar

Účinkujú: Ľudová hudba a spevácka skupina SĽUKU so svojimi sólistami a hosťom Róbertom Puškárom

Foto: Ctibor Bachratý


Dĺžka programu: 75 minút

Špecifikácia programu: hudobný koncert vhodnný pre väčšie i menšie javiská

Fotogaléria