Verejná obchodná súťaž (prenájom reštaurácie SĽUK)

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna