Súťažné podklady VOS na prenájom reštaurácie SĽUK

SP_VOS_Prenajom_Restauracia

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna