Vstupenky

SLOVENSKÉ VIANOCE
12. 12. 2020 o 19:00 hod.
Divadlo P.O.Hviezdoslava
Vstupenky

SLOVENSKÉ VIANOCE
14. 12. 2020 o 19:00 hod.
Divadlo SĽUK
Vstupenky

SLOVENSKÉ VIANOCE
15. 12. 2020 o 19:00 hod.
Divadlo SĽUK
Vstupenky

SLOVENSKÉ VIANOCE
16. 12. 2020 o 19:00 hod.
Divadlo SĽUK
Vstupenky

SLOVENSKÉ VIANOCE
17. 12. 2020 o 19:00 hod.
Divadlo SĽUK
Vstupenky

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna