Dorota Bystrianska

Po štúdiu na Konzervatóriu J. L. Bellu som vyštudovala VŠMU. Pôsobila vo FS Urpín a Technik a ako externá súčasť baletného súboru Štátnej opery v Banskej Bystrici. V SĽUK‑u som od roku 2017. Popri tom učím ľudový tanec na ZUŠ Júliusa Kowalského.