Kristína Cicáková

Tanec ma od detstva robí šťastnou, naučil ma zodpovednosti a disciplíne. Pôsobila som vo FS Jurošík a študovala na Konzervatóriu J. Adamoviča a VŠMU. Moje tanečné kroky viedli do US Lúčnica, kde som pôsobila päť rokov. V SĽUK‑u som od roku 2022.