Matej Oškera

Vystupovať som začal ako 6 ročný a už som neprestal. Po štúdiu na VŠMU som bol šesť rokov členom a neskôr sólistom US Lúčnica a päť rokov som pôsobil v SĽUK‑u, kam som sa vrátil v roku 2022. Poznať ma môžete aj z tanečného zoskupenia Credance.

Skip to content