Viktor Voško

Začínal som ako 6-ročný v detskom súbore Prvosienka, neskôr som prešiel do FS Urpín. V rokoch 2013 – 2018 som bol profesionálny tanečníkom v VUS Ondráš. Súčasťou SĽUK‑u som od roku 2018. Príďte, priblížime vám folklór ako ho nepoznáte.