Bábky v parku

SPÄŤ

Medzinárodný festival tradičného bábkového divadla.

Jedinečný festival bábkového divadla na Slovensku, ktorý je zameraný na tradičné bábkové divadlo v širšom európskom kontexte. Súčasťou festivalu sú predstavenia domácich a zahraničných bábkových divadiel, výstavy a tvorivé dielne, ako aj prezentácia aktivít SĽUK-u (Centra pre tradičnú ľudovú kultúru) pri ochrane, dokumentácii a prezentácii tradičného bábkového divadla ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Festival je v súlade s cieľmi Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) a trvalo pripomína zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Česku na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ako aj ďalšie významné sviatky domácej bábkarskej tradície.

Fotogaléria

Skip to content