Pašie

Príbeh o človeku a zemi

Dĺžka predstavenia:
70 minút
Premiéra:
24. apríla 2022
Špecifikácia programu:
Hudobno-tanečný program

Najbližšie uvádzame

Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce

Scénická freska o dvoch archaických podobách zápasu života a smrti. Tou prvou je tradičná ľudová kultúra s obrazmi kalendárnych obyčajov spätých s cyklom striedania zimy a príchodu novej, životodarnej jari. Tú druhú podobu reprezentuje biblický novozákonný príbeh o zrade, prenasledovaní, zajatí, umučení a ukrižovaní Ježiša Krista.

Obidve podoby sú dodnes aktuálne a paralelne prežívané na mnohých miestach Slovenska. Autorským zámerom programu nie je ani transkripcia tradície, ani konfrontácia s veľkonočnou liturgiou. Cieľom nášho predstavenia je interpretovať príbeh o človeku a zemi, živú tradíciu a biblické motívy súčasnými umeleckými prostriedkami, jazykom divadla, tanca a hudby.

Námet, scenár a dramaturgia: Juraj Hamar
Choreografia: Libuša Bachratá, Ján Blaho, Laco Cmorej, Stanislav Marišler
Hudba: Stano Palúch
Kostýmy a scéna: Eva Jiřikovská
Projekcia: Ján Šicko
Produkcia: Maroš Červenák
Grafický dizajn: Julo Nagy
Réžia: Alena Weisel Lelková
Foto: Ctibor Bachratý
Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba a spevácka skupina SĽUK-u

Program Pašie sme uviedli

Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce
Dom umenia, Piešťany
Národné divadlo, Košice
Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
Divadlo SĽUK, Rusovce
Národné divadlo Győr
Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce
Divadlo SĽUK, Rusovce
STARS auditorium, Bratislava