Produkcia

Organzácia podujatia

V prípade záujmu zabezpečujeme okrem prenájmu priestorov kompletné služby súvisiace s organizáciou spoločenského či kultúrneho podujatia.


 • Zabezpečenie technických požiadaviek
 • Svetelná, zvuková, javisková réžia
 • Príprava scény a priestorov
 • Služby počas prenájmu
 • Realizácia umeleckého programu SĽUK-u a iných telies
 • Doprava
 • Catering
 • Poradenský servis
 • Strážna služba

Ponuka programu

Súčasťou ponúkaných služieb je aj spestrenie podujatia umeleckým programom SĽUK-u. Repertoár SĽUK-u je naozaj rozmanitý, preto sa vieme dokonale prispôsobiť charakteru podujatia a požiadavkám klienta. Ponúkame jednotlivé čísla, ale aj kompaktné programy.

 • Celosúborové hudobno-tanečné programy (viď Repertoár)
 • Program na mieru podľa požiadaviek