Technický prevádzkovateľ

Webové sídlo Slovenského ľudového umeleckého kolektívu je prevádzkované na publikačnom systéme WordPress dodanom a technicky prevádzkovanom firmou Calder s.r.o. 

Oznámenia o technických problémoch a pripomienky k fungovaniu a obsahu webu prosím posielajte na adresu webmaster@sluk.sk.

Skip to content