Tanečný súbor

Dominantnou časťou SĽUK‑u je tanečný súbor. Každodenná príprava našich 26 profesionálnych tanečníkov zahŕňa kondičný tréning, ako aj tréning techník klasického baletu, či regionálnych odlišností ľudového tanca. Ich špičková interpretácia tanečných kreácií je porovnateľná s výkonmi vrcholových športovcov.

Keďže repertoár SĽUK‑u je mierou štylizácie a formou veľmi rôznorodý, vyžaduje to od každého interpreta neustálu prácu na sebe nielen po technickej, ale i umeleckej stránke. Tanečníci účinkovaním v SĽUK‑u získavajú aj skúsenosti s technikami súčasného tanca, rôznych podôb javiskového pohybu i činoherného herectva.

Umelecký vedúci: doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.
Vedúci tanečného súboru: Mgr. art. Marek Grega
Asistentka: Nataša Heseková DiS. art
Korepetítor: Mgr. art. Ján Bulla

Členovia tanečného súboru

Matej Tkáč
Matej Tkáč
Matej Tkáč

V SĽUK‑u pôsobím s krátkymi prestávkami od roku 2000. Tancoval som aj v Het Internationaal Danstheater v Amsterdame. Príďte sa do SĽUK‑u pozrieť, čo nám zanechali minulé generácie, akú máme bohatú kultúru a ako spájame tradičné so súčasným.

Michal Kvasnička
Michal Kvasnička

Počas štúdia na kon­zer­va­tó­riu som pô­so­bil v sú­bo­re sú­čas­né­ho tan­ca Human Art Space vo FS Trnaf­čan a nes­kôr v OZ Kubán­kov sen. Na fol­kló­re sa mi pá­či roz­ma­ni­tosť na­šej kul­túry, kto­rá je v kaž­dej ob­ci iná. Sú­čas­ťou SĽUK-u som od roku 2015.

Valerie Nedobová
Valerie Nedobová

Odmala som sa venovala cloggingu a country tancom. Po tanečnom konzervatóriu v Brne pokračujem štúdiom choreografie na VŠMU. Súčasťou SĽUK‑u som od roku 2023. Inšpiruje ma, že udržujeme folklórne tradície tanca, na ktoré väčšina ľudí už zabúda.

Sofia Benkovská
Sofia Benkovská

Súčasťou SĽUK‑u som od roku 2023, je to moja prvá skúsenosť v profesionálnom tanečnom telese. Odjakživa ma inšpiroval pohyb tela vyformovaného umením. Ak chcete vidieť jedinečnosť pohybu, zažiť radosť a objaviť krásu folklóru, sme tu pre vás.

Samuel Maťaš
Samuel Maťaš

Moja láska k tancu začala vo FS Kapušančan keď som mal 10 rokov. Vyštudoval som tanec na Súkromnom konzervatóriu v Prešove a v SĽUK‑u pôsobím od roku 2019. Okrem tanca je to aj o ľuďoch, ktorí ma inšpirujú a robia svoju prácu s láskou a pokorou.

Matej Oškera
Matej Oškera

Vystupovať som začal ako 6 ročný a už som neprestal. Po štúdiu na VŠMU som bol šesť rokov členom a neskôr sólistom US Lúčnica a päť rokov som pôsobil v SĽUK‑u, kam som sa vrátil v roku 2022. Poznať ma môžete aj z tanečného zoskupenia Credance.

Lenka Gondová
Lenka Gondová

Súčasťou SĽUK‑u som od roku 2023. Pred štúdiom na VŠMU som pôsobila vo FS Levočan a neskôr počas štúdia na konzervatóriu v UFS Mladosť. Keď vidím, že tanec prináša radosť nielen mne, ale aj divákom, viem, že všetka tá námaha stojí za to.

Kristýna Křepelková
Kristýna Křepelková

Päť rokov som účinkovala v predstavení Strakonický Dudák v Národnom divadle v Prahe. V SĽUK‑u pôsobím od roku 2020. Či práve tancujeme čistý folklór alebo moderné predstavenie, je to radosť, farebnosť a hlavne skvelo strávený večer plný energie!

Kristián Sorokáč
Kristián Sorokáč

Moja tanečná cesta začala vo FS Jurošík. Popri štúdiu na Súkromnom konzervatóriu v Košiciach som účinkoval v Štátnom divadle Košice. Členom SĽUK‑u som od prvého ročníka VŠMU (2017). Tancujem aj v Slovenskom divadle tanca.

Gabriela Janíčková
Gabriela Janíčková

Od detstva som tancovala v DFS Letnička, neskôr v FS Vagonár a popri štúdiu na konzervatóriu J. L. Bellu vo FS Urpín a UFS Mladosť. Počas štúdia VŠMU som bola dva roky členkou profesionálnej zložky VUS Ondráš. V SĽUK‑u som od roku 2023.

Jakub Serenče
Jakub Serenče

Moja tanečná cesta sa začala vo FS Jurošík, kde som tancoval 10 rokov. Po príchode do Bratislavy som 2 roky pôsobil v Lúčnici. V SĽUK‑u som od roku 2020. Na folklóre ma inšpiruje jeho krása, emotívnosť a rôznorodosť. Každý región je výnimočný.

Matúš Kotuľak
Matúš Kotuľak

Od detstva som tancoval vo folklórnej skupine Kňahinka. Počas štúdia na konzervatóriu som pôsobil v niektorých operných, operetných a baletných predstaveniach v Národnom divadle v Košiciach. V SĽUK‑u tancujem od roku 2016.

Petra Vajdíková
Petra Vajdíková

Súčasťou SĽUK‑u som sa stala v roku 2015, hneď po absolvovaní Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu v Trnave. Tanec pre mňa predstavuje voľnosť a hravosť, oslobodenie sa od strachu a pocit slobody, ktorý by sa dal prirovnať lietaniu.

Zuzana Demčáková
Zuzana Demčáková

V minulosti som pôsobila vo FS Šarišan a neskôr som vyštudovala tanec na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove. V SĽUK‑u som od roku 2022. Príďte sa pozrieť na moderné spracovania folklórnych tradícií. Sú naše, slovenské, a krásne.

Lukáš Popadič
Lukáš Popadič

Od detstva som tancoval v školskom súbore Vážka a potom v DFS Dúbravienka, FS Dúbrava a študoval na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove. Folklór ma inšpiruje a stále prekvapuje svojou pestrosťou. V SĽUK‑u som od roku 2022.

Kristína Cicáková
Kristína Cicáková

Tanec ma od detstva robí šťastnou, naučil ma zodpovednosti a disciplíne. Pôsobila som vo FS Jurošík a študovala na Konzervatóriu J. Adamoviča a VŠMU. Moje tanečné kroky viedli do US Lúčnica, kde som pôsobila päť rokov. V SĽUK‑u som od roku 2022.

Kristína Bažányová
Kristína Bažányová

Do SĽUK‑u som prišla hneď po absolvovaní tanečného konzervatória v roku 2022. Na tanci ma inšpiruje možnosť vyjadriť sa pohybom a spojenie medzi tanečníkmi a divákmi. Folklór je pre mňa dedičstvom, ktoré sa v obmenách nesie ďalšími generáciami.

Dávid Bosák
Dávid Bosák

Vyštudoval som Konzervatórium J.L. Bellu a potom som dva roky na voľnej nohe tancoval v rôznych produkciách. Popritom som rok učil na umeleckej škole. Tanec je pre mňa neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. V SĽUK‑u pôsobím od roku 2021.

Adam Sobol
Adam Sobol

Vyštudoval som Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a momentálne študujem na VŠMU. V minulosti som pôsobil v DFS Fialka, FS Jánošík a FS Vtáčnik. Súčasťou SĽUK‑u som od roku 2021. Tancujem aj v Činohre SND a Divadle nová scéna.

Viktória Purdeková
Viktória Purdeková

Už ako malá som tancovala v DFS Slniečko v Detve. Vďaka môjmu pôsobeniu vo FS Furmani som mala možnosť šíriť slovenský folklór aj v zahraničí. Po ukončení štúdia na Súkromnom konzervatóriu v Nitre ma prijali na VŠMU. V SĽUK‑u som od roku 2017.

Dorota Bystrianska
Dorota Bystrianska

Po štúdiu na Konzervatóriu J. L. Bellu som vyštudovala VŠMU. Pôsobila vo FS Urpín a Technik a ako externá súčasť baletného súboru Štátnej opery v Banskej Bystrici. V SĽUK‑u som od roku 2017. Popri tom učím ľudový tanec na ZUŠ Júliusa Kowalského.

Dominik Lukáč
Dominik Lukáč

Odmala som pôsobil na ZUŠ Lipany – jeden rok aj ako učiteľ počas štúdia na Súkromnom konzervatóriu Prešov – a neskôr aj v TK Tília Lipany. Po ukončení štúdia v roku 2018 som rovno nastúpil do SĽUK‑u. Vyjadriť emócie pohybom je oslobodzujúce!

Vladimír Frištik
Vladimír Frištik

Moje tanečné kroky ma priviedli z DFS Dúbravienka do FS Šarišan a FS Dúbrava. Po štúdiu na  konzervatóriu som pokračoval na VŠMU. Vo FS Hornád a FS Železiar som bol pedagógom klasického tanca. V SĽUK‑u som od roku 2011. Tancujem tiež v Credance.

Pavlína Sojáková
Pavlína Sojáková

V SĽUK-u som od roku 2024. Predtým som pôsobila v Lúčnici a vo Vojenskom umeleckom súbore Ondráš v Brne. Vyštudovala som Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a pedagogiku Ľudového a klasického tanca na Hudobnej akadémii múzických umení v Prahe.

Skip to content