Bezbariérová prístupnosť návštevníkov divadla/kina SĽUK

V súvislosti s §4 ods. b.) Zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §12 ods. 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Slovenský ľudový umelecký kolektív (ďalej iba „SĽUK“) informuje o zabezpečení vstupu imobilných návštevníkov a ich sprievodu do verejných priestorov SĽUK.

  1. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového vstupu imobilného návštevníka a jeho sprievodcu na predstavenie je potrebné, aby prišli najneskôr ½ hod. pred predstavením.
  2. Vstup imobilného návštevníka do verejných priestorov SĽUK-u je z hlavného vchodu. Po ohlásení na recepcii uvádzačka odprevadí imobilného návštevníka a jeho sprievodcu do hľadiska. V hľadisku sú pre nich vyhradené miesta v rade 8.
  3. Návštevník, ktorý je imobilný, musí použiť na sedenie vyhradené miesto alebo vlastné zariadenie (vozík). Uvádzačka vhodným spôsobom preverí, či imobilný návštevník môže sedieť na vyhradenom mieste alebo použije invalidný vozík. Vo vnútorných priestoroch SĽUK-u je k dispozícii rampa na vstup do hľadiska.
  4. Kvôli zachovaniu požiarnej bezpečnosti je vstup na predstavenie možný pre dvoch imobilných návštevníkov a ich sprievodcov. Návšteva väčšej skupiny imobilných návštevníkov musí byť oznámená vopred prostredníctvom mailovej adresy sluk@sluk.sk alebo telefonicky na 02/204 78 111.
Skip to content