Dominik Lukáč

Odmala som pôsobil na ZUŠ Lipany – jeden rok aj ako učiteľ počas štúdia na Súkromnom konzervatóriu Prešov – a neskôr aj v TK Tília Lipany. Po ukončení štúdia v roku 2018 som rovno nastúpil do SĽUK‑u. Vyjadriť emócie pohybom je oslobodzujúce!

Skip to content