Stanislav Marišler

Je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Pedagogika ľudového tanca. V rokoch 1995–2010 bol tanečníkom, sólistom a neskôr pedagógom US Lúčnica. Po ukončení doktorandského štúdia začal pôsobiť ako odborný asistent na Katedre tanečnej tvorby v Bratislave. Je spoluorganizátorom a lektorom odborných seminárov a školení a je členom odborných komisií a porôt tanečných súťaží. Choreograficky tvoril pre viaceré folklórne súbory na Slovensku, pre SĽUK a rôzne tanečné projekty. Ako umelecký vedúci SĽUK‑u pôsobí od augusta 2010.