Bábky v parku 2023

22. a 23. septembra sa v areáli SĽUK-u v Rusovciach uskutoční 5. ročník medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla Bábky v parku 2023.

Program:

22.9. piatok

Divadlo SĽUK

11:00   Vi.Tvor (CZ): Dlhý, Široký a Bystrozraký
17:00   Teatro Pimprle (CZ): Isabella  arte dell Ultramarin
18:00   Handa  Gote (CZ): Doktor Faust                             


23.9. sobota

Letná scéna

10:00  Teatro Pimprle (CZ): Isabella   arte dell Ultramarin
10:30   Lyes Ouzeri (F): Polichinelle
11:00   Gianluca di Matteo (I): Pulcinella
11:30   Hand to Mouth Theatre (UK): Mr. Punch
12:00   Teatro Carnevalo (SK): Gašparko
14:00   DFS Hájenka (SK): Don Šajn

Divadlo SĽUK

15:00   SĽUK (SK): Gašparko. Tanečná veselohra

Letná scéna

16:30   Lyes Ouzeri (F): Polichinelle
17:00   Gianluca di Matteo (I): Pulcinella
17:30   Hand to Mouth Theatre (UK): Mr. Punch
18:00   HAMBLECH s. l. o. (SK/CZ): Varieté
18:30   Tyjátr (SK): Turecký ostrov

Čaká na vás aj sprievodný program, tradičná gastronómia a skvelá atmosféra.

Tešíme sa na vás!

FOLK EXPO 2023

8. a 9. septembra sa v areáli SĽUK-u v Rusovciach uskutoční podujatie FOLK EXPO Slovakia 2023.

FOLK EXPO je projekt, ktorého cieľom je prezentovať klasické a inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej kultúre, vzdelávať, iniciovať dialóg o folklórnom priemysle, spájať folklórne a nefolklórne komunity, predstaviť inovatívne formy nazerania súčasných umelcov na folklór, podporovať vzájomné zdieľanie informácií a skúseností a využívať nové technologické možnosti (hardvér i softvér) v scénickom folklorizme, ako aj pri ochrane, dokumentácii, prezentácii a propagácii nehmotného kultúrneho dedičstva.

Scénické programy, výstavy, filmové projekcie, prednášky, tvorivé dielne, koncerty, vedecká konferencia a prezentácia domácich i zahraničných inštitúcií, občianskych združení, jednotlivcov a komunít, ktoré sa zaoberajú nehmotným kultúrnym dedičstvom. Toto všetko prinesie FOLK EXPO Slovakia 2023

Vstup na podujatie je voľný, s výnimkou predstavenia Pašie a Galaprogram živých tradícií.

Srdečne Vás pozývame!