Kristián Sorokáč

Moja tanečná cesta začala vo FS Jurošík. Popri štúdiu na Súkromnom konzervatóriu v Košiciach som účinkoval v Štátnom divadle Košice. Členom SĽUK‑u som od prvého ročníka VŠMU (2017). Tancujem aj v Slovenskom divadle tanca.

Skip to content