Vladimír Frištik

Moje tanečné kroky ma priviedli z DFS Dúbravienka do FS Šarišan a FS Dúbrava. Po štúdiu na  konzervatóriu som pokračoval na VŠMU. Vo FS Hornád a FS Železiar som bol pedagógom klasického tanca. V SĽUK‑u som od roku 2011. Tancujem tiež v Credance.

Skip to content